Dziś imieniny

Ogłoszenie

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus
w objawieniach przekazanych świętej siostrze Faustynie przyrzekł tego dnia zesłać ogrom łask na cały świat. Zgodnie z poleceniem Pana Jezusa tego dnia święcimy obrazy Miłosierdzia Bożego. Prosimy, aby przed każdą Mszą św. złożyć obrazy przy ołtarzu.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2015

„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.”

Drodzy Parafianie!

Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał! Śmierć i Życie zwarły się boju nad podziwy. Chrystus, który został złożony w grobie powstał z martwych i króluje pośród nas.

Z okazji świąt Wielkiej Nocy pragniemy, życzyć Wam wszystkim, Drodzy Parafianie, abyście każdego dnia doświadczali Chrystusa, który Zmartwychwstał i który jest Panem Życia i Śmierci.

Niech blask Zmartwychwstałego promieniuje na każdy dzień życia i codziennej pracy rozpraszając wszelkie smutki i cienie codzienności.

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa napełnia Was radością, pokojem i nadzieją, że śmierć można pokonać miłością.

Wasi Duszpasterze

Wielki Piątek

Wielki Piątek - Jezus Ukrzyżowany

Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby. Przyszedł na ziemię Syn Boży, “leczył wszystkie choroby i słabości” synów ludzkich; tłumy zdumiewały się, widząc, że “niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą”; w Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały pełne entuzjazmu “hosanna”, aby zaledwie w kilka dni potem ochrypłymi głosami wołać: “Na krzyż z Nim!”, “Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Każda śmierć jest tragedią, cóż dopiero śmierć Syna Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił. Zbrodnia była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa przyroda została nią wstrząśnięta: “Słońce się zaćmiło”, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarło, powstało.
Wielki Piątek to jednak dzień także wielkiej radości i zwycięstwa. Dokonało się przecież od tysięcy lat zapowiadane zbawienie rodzaju ludzkiego; wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim, nieba z ziemią; dzień powszechnego przebaczenia. Tego dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny… To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Na tajemnicę Wielkiego Piątku należy patrzeć poprzez brzask poranka Wielkiej Nocy. Te dwa dni stanowią całość, są świadectwem najwymowniejszym, że to nie zło jest wieczne - ale dobro; śmierć jest ostatecznie zwyciężona przez życie, fałsz - przez prawdę, noc - przez dzień.

Więcej… »

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek Na wypadki, jakie dokonały się w Wielki Czwartek, składają się: Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami, ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chrystus umywa nogi Apostołom i wskazuje na zdrajcę, wygłasza do uczniów przemówienie i modli się do Ojca za nimi, zapowiada swoją mękę i śmierć. Udaje się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na siepaczy przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień.
Trzeba przyznać, że żaden dzień w życiu Pana Jezusa nie został tak dokładnie przedstawiony przez Ewangelistów, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Możemy po prostu iść za Chrystusem Panem krok w krok i śledzić pilnie tok wydarzeń. Ta pieczołowitość w pilnym zbieraniu wszystkich okruchów ostatnich chwil ziemskich Boskiego Zbawiciela jest ze strony Ewangelistów uderzająca. Wypadki Wielkiego Czwartku możemy podzielić na dwie fazy: wydarzenia w Wieczerniku oraz wypadki, które miały miejsce na Górze Oliwnej. Wszystkie wprawdzie osnuwa cień zbliżającej się śmierci Chrystusa Pana, a jednak liturgia tegoż dnia wyraźnie je wyodrębnia.
Więcej… »

Dni skupienia narzeczonych

Informujemy, że najbliższe Dni skupienia dla narzeczonych w Kodniu odbędą się 26 kwietnia 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy.