Dziś imieniny

Słowo Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w sprawie krwiodawstwa

Drodzy Diecezjanie!
Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew służącą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, zwracam się z apelem o gotowość do podzielenia się tym cennym darem. Pamiętajmy, że krwi nie można niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować. Tylko człowiek drugiemu człowiekowi może ją podarować, może uczynić dar ze swojego życia.

Jak co roku, w uroczystość odpustową w Mokobodach – Budziszynie, tj. w niedzielę 9 sierpnia br. będzie okazja, aby uczynić ten gest i stać się honorowym dawcą krwi. Diecezja czyni to we współpracy z Oddziałem Terenowym nr 46 w Siedlcach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Ambulans będzie w Budziszynie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Bądźmy świadomi, że krew można oddać bez żadnego uszczerbku dla swego zdrowia i życia. Może to uczynić każdy zdrowy dorosły człowiek w wieku od 18 do 60 roku życia. Fachowy personel medyczny gwarantuje dobrą obsługę. Należy pamiętać, by mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

Zachęcam gorąco do honorowego oddawania krwi. Wszystkim podejmującym to wezwanie i wspomagającym z serca błogosławię

+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

W następną niedzielę tj. 10 maja o godz. 16.00 w salce Domu Parafialnego rozpocznie się kolejny cykl katechez dla narzeczonych przygotowujących się w najbliższym czasie do zawarcia małżeństwa.

Nabożeństwa Majowe

W piątek rozpoczynamy miesiąc maj, poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Codziennie przed Mszą św. wieczorową (godz. 17.40) będziemy śpiewać Litanię Loretańską. Zachęcamy do utrzymania zwyczaju śpiewania Litanii Loretańskiej przy ozdobionych krzyżach i kapliczkach.

40 – GODZINNE NABOŻEŃSTWO - Maj 2015r.

I. Piątek, 01 maja
8.00 – Msza św.
10.00 – Msza św. Wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.40 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – Msza św.

II. Sobota, 02 maja
8.00 – Msza św.
10.00 – Msza św. Wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.40 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – Msza św.

III. Niedziela, 03 maja, Uroczystość NMP, Królowej Polski
7.30 – Msza św.
9.00 – Msza św.
10.30 – Msza św.
12.00 – Msza św. Wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.40 – Nabożeństwo Majowe
18.00 – Msza św.

Ogłoszenie

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus
w objawieniach przekazanych świętej siostrze Faustynie przyrzekł tego dnia zesłać ogrom łask na cały świat. Zgodnie z poleceniem Pana Jezusa tego dnia święcimy obrazy Miłosierdzia Bożego. Prosimy, aby przed każdą Mszą św. złożyć obrazy przy ołtarzu.