Dziś imieniny

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu informuje, że przyjmuje zgłoszenia do udziału w XXI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich, który odbędzie się w Terespolu (MOK) 30-31.01.2016.

Link - http://www.mokterespol.com/index.php/764-xxi-miedzynarodowy-festiwal-koled-wschodnioslowianskich-30-31-01-2016-przyjmujemy-zgloszenia

link bezpośrednio do zgłoszenia - http://mfkw.pl/formularz-zgloszenia.html

Żeby zgłosić chór lub zespół należy wypełnić zgłoszenie (on- line). Link do zgłoszenia w artykule na stronie MOK Terespol.

MOK Terespol - Łukasz Pogorzelski

OGŁOSZENIE

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w obchodach Święta Niepodległości, które odbędzie się we środę 11 listopada. Obchody rozpoczną się o godzinie 10:00 uroczystą msza św. Następnie o 11:00 zostaną złożone wieńce pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Po czym zapraszamy do terespolskiej Prochowni na otwarcie 3 nowych wystaw i drobny poczęstunek.

MOK Terespol

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Wszystkich narzeczonych z naszej parafii, ale i nie tylko, gorąco zapraszamy na kurs przedmałżeński, który odbędzie się w sobotę 26.09. o godz. 9.00. Będzie on zawierał kompleksowe przygotowanie do małżeństwa zgodnie z wymogami obowiązującymi w naszej Diecezji.

Słowo Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w sprawie krwiodawstwa

Drodzy Diecezjanie!
Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew służącą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, zwracam się z apelem o gotowość do podzielenia się tym cennym darem. Pamiętajmy, że krwi nie można niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować. Tylko człowiek drugiemu człowiekowi może ją podarować, może uczynić dar ze swojego życia.

Jak co roku, w uroczystość odpustową w Mokobodach – Budziszynie, tj. w niedzielę 9 sierpnia br. będzie okazja, aby uczynić ten gest i stać się honorowym dawcą krwi. Diecezja czyni to we współpracy z Oddziałem Terenowym nr 46 w Siedlcach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Ambulans będzie w Budziszynie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Bądźmy świadomi, że krew można oddać bez żadnego uszczerbku dla swego zdrowia i życia. Może to uczynić każdy zdrowy dorosły człowiek w wieku od 18 do 60 roku życia. Fachowy personel medyczny gwarantuje dobrą obsługę. Należy pamiętać, by mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

Zachęcam gorąco do honorowego oddawania krwi. Wszystkim podejmującym to wezwanie i wspomagającym z serca błogosławię

+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH

W następną niedzielę tj. 10 maja o godz. 16.00 w salce Domu Parafialnego rozpocznie się kolejny cykl katechez dla narzeczonych przygotowujących się w najbliższym czasie do zawarcia małżeństwa.